De olika banorna och svårighetsgrader

Höghöjdsbanan är indelad i olika banor med olika svårighetsgrad.

Orange och grön bana: För barn mellan 4-9 år. Banorna ligger mellan 1-1.5 m över marken indelade i 10 olika utmaningar. Dessa banor kan anses lätta.

Gul bana: För vuxna och barn från ca 9 år (bör vara minst 140 cm ) Banan ligger mellan 2-2.8 m över marken, 10 olika utmaningar.

Blå bana: För vuxna och våghalsiga och erfarna barn. Banan ligger på en höjd mellan 4- 6 m och består av 9 utmaningar.

Röd bana: Utmanande bana för vuxna. Banan ligger på en höjd mellan  4-9 m och består av 10 utmaningar.

Lila bana: Linbana (Zip-line) Uppe bland trädtopparna på en höjd mellan 4-11 m, indelat i 6 utmaningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev