Skogsmullelopp

Förskolebarnens lopp!

Träffa Skogsmulle på Lida och tillsammans spring en c:a 200 m lång bana utan tidtagning. Anmälan sker direkt före starten. Alla deltagande barn får vid målet ett minne från dagen. 

Anmälan vid startplatsen från kl. 13.30.

Aktiviteten arrangeras av Friluftsfrämjandet i Botkyrka och är kostnadsfri.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev