Skötselinstruktion

Här är instruktioner för dig som hyr från IP Skogen

Mycket viktigt!

Expeditionsvagnarna

Ska städas (sopas & torkas) ur. Inga affischer el dylikt får häftas, klistras eller tejpas på och i vagnarna. Lås på draget ska användas när vagnen inte är kopplad. Bord och stolar spänns fast på sin plats.

Duschvagn

Får ej köras med vatten i någon av tankarna. Ska städas ur (sopas & torkas). Lås på draget ska användas när vagnen inte är kopplad. Följ användarhandledningen noga. Kör ej på väg med gas påslagen.

El

Läs noga instruktionen för vagnen. Kablar och centraler torkas av. Kablar lindas ihop och sätts ihop med rem. Hängs upp på plats i kärran. Aggregaten ska vara fulltankade vid återlämnande, 95 oktan.

Bord

Torkas av. Inga affischer el dylikt får häftas, klistras eller tejpas på borden

Stolar

Torkas av. Staplas.

Tält

Inga verktyg får användas vid montering eller demontering. Inga affischer el dylikt får häftas, klistras eller tejpas på tältduk eller tältställning. Ingen matlagning får förekomma i tälten.

Torgstånd

Inga häftklammer får användas

Scenvagn

Fälls upp/ihop enligt instruktion. OBS! Ta bort klossarna för scengolv innan fällning, sätt tillbaks innan transport. Sopas, torkas ur. Inga klammer får användas.

Scenpodier

Får ej användas utomhus. Inga klammer får användas. Har ni fler, sätt ihop med remmar alt tvingar.

Parkbänkar

Staplas åter på släp efter användande.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev