Elfri lunchkonsert​ i Lida Idrottskyrka

Elfri Allsångskonsert i samarbete med Botkyrka kommun och Elöverkänsligas riksförbund.

Daniel Migdal, violin. Lucas Brar, gitarr. Anton Högberg, sång.

All elektronik lämnas utanför kyrkan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev