Valborg i Lida Idrottskyrka

Under Valborgsfirandet är kyrkan öppen

På plats finns prästerna Christina Hofgren och Eva Ellnemyr samt musiker Anton Högberg. Ljuständning, musik och möjlighet till samtal.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev