Ny uppdatering från Länsstyrelsen

av Leif Wallin

Eldningsförbudet hävt

Idag meddelade Länsstyrelsen följande:

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län

Länsstyrelsen har i dag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med onsdagen den 15 augusti 2018 klockan 14.00. Fire ban in Stockholm County expires August 15th, 2 pm.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Kan inte detta tillgodoses avråder räddningstjänsterna från eldning även om eldningsförbud inte gäller i länet. All eldning sker på eget ansvar.

Observera lokala bestämmelser angående eldning.

Vi kommer att förse våra grillplatser med ved till helgen. Men, fortfarande gäller största försiktighet vid grillning. Det är inte mycket väta som kommit och prognoserna visar inte några stora mängder.

Tack för att ni skött detta så bra under denna period!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev