Lida Naturkul

Vi vill genom modern teknik locka naturovana barn och ungdomar att intressera sig för naturen. Att vara i naturen är än mer spännande när lärandet och nyfikenheten stimuleras.

NATURKUL - PROJEKTIDÉ

Projektet tar sin utgångspunkt på Lida friluftsgård och Naturport - En port ut i naturen. Idag är Naturport en fin och funktionell raststuga där besökare kan värma mat och äta samt använda toaletter och skötrum. I Naturport finns även ett rum med en utställning om närliggande natur och kan även fungera som ett samlingsrum. Naturport är i detta projekt en resurs.

Lida friluftsgård vill tillsammans med Friluftsfrämjandet arbeta för att barn och ungdomar från bl a förortsområden ska hitta till Lida och de aktiviteter som Lida vill ordna för målgruppen. Det ska vara enkelt och pedagogiskt samt ha en äventyrlig inriktning i syfte att skapa upplevelser i naturen på Lida.  Lida friluftsområde bedöms idag besökas av ca 300.000 personer/år.

Naturkul ska vara aktiviteter och upplevelser i Naturport och i den närbelägna naturen runt friluftsgården. Detta genom att bygga upp ett antal stationer vid friluftsgården. Innehållet vid stationerna ska bygga på den lokala naturen avseende djur och växter samt med vad allemansrätten innebär. Stationerna ska vara äventyrligt utformade och kunna skapa upplevelser för hela åldersspannet samt varierad vana att vistas i naturen.

SYFTE

Projektet syftar till att tillsammans med samarbetspartner locka naturovana barn och ungdomar att intressera sig för naturen. Användandet av modern teknik (smartphones och en egen app) skapar ett äventyr ”på fickan” där möjlighet ges att på ett spännande sätt introducera barn och ungdomar till naturen samt tillgängliggöra och individanpassa upplevelsen utifrån språkliga kunskaper, ålder samt naturvana.    

MÅLGRUPP 

Alla barn och ungdomar i åldern 5-12 år samt övrig familj som anses vara ”naturovana”. 

Detta projekt ska även kunna användas i pedagogiskt syfte av verksamheter inom föreningsliv, utbildning och barnomsorg för att ge möjlighet för större barngrupper att lära om och finna sitt intresse för naturen.  

Ambitionen är också att projektet ska kunna appliceras på andra platser i landet genom att uppföra samma stationer samt använda samma program (app), men där Lida blir ett pilotprojekt.

MÅL 

Målet nu är att finna partnerskap och finansiering för att utveckla ett inkluderande och tillgängligt sätt att introducera ”naturovana” barn och ungdomar till naturen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev