Tillgänglighet

Området runt Lida har stora ytor och det är nära till spår, service och strand från parkeringen. Många av Lidas fastigheter är tillgänglighetsanpassade och på denna sida kan du läsa mer och förbereda ditt besök.

I skogen har vi ett hjulspår på 800 meter, angivet på vägskyltar med blå markeringar. Hjulspåret är plant och avsett för dig som har svårt att gå, skjuter barnvagn eller är rullstolsburen.

Till Lida Värdshus och till våra omklädningsrum finns fasta ramper.

Raststugan Naturport har tillgänglighetsanpassad toalett och väl tilltagna ytor för att kunna röra sig fritt även i rullstol.

Vid gångvägen ned till stranden finns två p-platser uppmärkta. Uppe på gården finns också två parkeringsplatser att parkera på.

Vår Friluftsgolfbana är tillgänglighetsanpassad.

Ut till vårt fågelgömsle i våtmarken är det en 200 meter lång, bred tillgänglighetsanpassad spång.

På Lida vattenskidklubb funkar det bra att åka skida/skidor med funktionshinder.

I Tillgänglighetsdatabasen kan du läsa aktuell information om lokalerna och fastigheterna på Lida så att du lättare kan planera ditt besök.

www.t-d.se//sv/TD3/Avtal/Botkyrka/Lida-vardshus/

www.t-d.se//sv/TD3/Avtal/Botkyrka/Lida-konferensstuga---Gotaland/

www.t-d.se//sv/TD3/Avtal/Botkyrka/Lida-raststuga---Naturport/

www.t-d.se//sv/TD3/Avtal/Botkyrka/Lida---omkladningsrum/

Välkommen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev