Samarbeten och sponsring

Lida samarbetar med organisationer, företag och initiativ som främjar friluftsliv, folkhälsa och värnar om naturen.

TUXER - Att arbeta med ett friluftsområde kräver funktionella, hållbara och bekväma kläder. Tillsammans med Tuxer gör vi också evenemang och annat kul för att fler ska hitta ut i naturen på äventyr. Läs mer om vårt samarbete här.

FRILUFTSLIVETS ÅR 2021 - "Luften är fri" är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och öka kunskapen om friluftslivets värden och allemansrätten. Lida är med i kommunikationsnätverket för projektet som är ett bollplank för frågor kring marknadsföring och kommunikation. Mer om Friluftslivets år kan du läsa här. Läs mer om projektet här.

SKYTTBRINKS GYMNASIUM - Eleverna vid Barn och fritidsprogrammet inriktning Fritid och hälsa har naturen på Lida som skolsal när de utbildas i ledarskap och friluftsliv. Läs mer om vårt samarbete här.

REALGYMNASIET - På Lida får eleverna på programmet Natur & Äventyr praktiska kunskaper inom destinationsutveckling ur offentligt företagsperspektiv. Programmet är en yrkesutbildning inom naturturism och i vårt samarbete får eleverna även träna ledarskap och utveckla praktiska och teoretiska kunskaper i en naturlig miljö. Läs mer här.

GENERATION PEP - Lida är del av nätverket Generation Pep, som strävar efter att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Här kan du läsa mer om vårt samarbete.

TRAFIKKALENDERN - Lida är stolt sponsor av Trafikkalendern som arbetar för en bättre trafiksäkerhet i Barnens närmiljö. Här kan du läsa mer om vårt engagemang.

Vill du samarbeta med Lida Friluftsgård? Hör av dig med din idé till info@lida.nu

Prenumerera på vårt nyhetsbrev