Friluftslivets år 2021

Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket för att få fler människor att prova friluftsliv och öka kunskapen om friluftslivets värden och allemansrätten.

På Lida jobbar vi varje dag med att inspirera och locka fler människor ut i naturen. Och vi vet att vi kan göra ännu mer för att alla ska känna sig trygga och trivas ute. Under året kommer Friluftslivets år att firas på Lida med en mängd olika aktiviteter och några överraskningar. Håll koll i kalendern för aktuella evenemang hos oss! I projektet ingår Lida i kommunikationsnätverket som har i uppgift att stötta projektets arbetsgrupper i kommunikations- och marknadsfrågor.

MER OM PROJEKTET

Det finns väldigt mycket forskning kring svenskt friluftsliv och det är ur forskningen Luften är fri har formats. Vi vet att friluftsliv förbättrar folkhälsan, stärker samhällsekonomin och ökar välfärden. Vi vet att de allra flesta i Sverige lever nära naturen och genom att värna om allemansrätten får alla chans att vistas i naturen på samma villkor.

Men vi vet också att det finns hinder som kultur, familjetraditioner och ekonomiska förutsättningar som gör att personer i specifika grupper i samhället inte nyttjar friluftslivet i samma utsträckning som andra. Dessa hinder vill projektet förebygga genom att visa på att det finns aktiviteter för alla, att det finns aktiviteter nära hemmet och att det inte alltid behövs dyr utrustning. 

Vi vet också att friluftslivet har en stor inverkan på folkhälsan eftersom det lockar personer till fysisk aktivitet utomhus och förebygger stillasittande och isolering. Ändå är Sverige ett av de länder som har högst procentuell andel sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Friluftslivet kan inte ensam besegra psykisk ohälsa, men inom projektet är vi taggade att bidra till en bättre folkhälsa.

Luftenarfri.nu

På projektet hemsida kan du läsa mer om projektet, hitta aktiviteter och få kontakt med aktörer inom friluftslivet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev