Trafikkalendern

Lida Friluftsgård sponsrar Trafikkalendern, ett läromedel för skolor som bidrar till en bättre trafiksäkerhet i Barnens närmiljö.

Trafikkalendern har i 28 års tid arbetat för en bättre trafiksäkerhet i Barnens närmiljö.Trafikkalendern vill inspirera och stödja skolans personal att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling. Att integrera trafik i olika ämnen ger eleverna förutsättningar att reflektera över hur transportsystemets utformning och funktion påverkar vår miljö, hälsa och trafiksäkerhet.

Läromaterialet delas ut till drygt 600.000 elever i åldern 6-12 år, 30.000 lärare och omkring 2.000 lokalt förankrade företag och organisationer. Engagemanget från det lokala näringslivet möjliggör att allt material kan delas ut gratis.

Vi på Lida vill att barn ska känna sig trygga och säkra i trafiken och speciellt på cykelvägarna. Lida Friluftsgård har i många år sponsrat Trafikkalendern som delas ut till skolor omkring Lida. 

Läs mer om Trafikkalendern här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev